Kontaktujte nás: +420 603 246 466, pediatrie.kamenice@centrum.cz

Pediatrie Kamenice

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost.

Pediatrie kamenice logo

Posudky zdravotní způsobilosti

(upravené dle legislativy 2018)

Vážení rodiče,

Na základě zákona č. 373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách (Hlava IV, díl 1 – posudková péče a lékařské posudky), se lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává na základě zhodnocení výsledků lékařské prohlídky, dalších potřebných odborných vyšetření a výpisu ze zdravotní dokumentace. Kopie lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě. Na vystavení posudku máme ze zákona 10 dní, počítáno od dodání všech potřebných dokumentů.

Posudek k účasti dítěte na zotavovací akci má nově platnost 24 měsíců ode dne vystavení ( zákon č. 258/2000 sb, paragraf 9, odst. 3 ), pokud nedojde ke změně zdravotního stavu dítěte, změně léčby apod., poté je nutno vystavit nový s novými údaji.

Prosíme proto o dodání výsledků odborných vyšetření, které dítě prodělalo a ještě nebyly zaneseny do lékařské dokumentace u nás ( alergologie, kardiologie, neurologie apod.) včetně trvalé medikace.

Vzhledem k uvedeným informacím není možné nechávat vystavení posudku krátce před odjezdem na výlet nebo tábor nebo koncem lhůty, požadované školou.

Podmínkou vystavení posudku je prohlídka dítěte. Tyto posudky budeme vystavovat v rámci pravidelné preventivní prohlídky za 100 Kč. V ostatních případech pak s prohlídkou dítěte za 200 Kč.

Posudky způsobilosti ke sportu

V tomto případě se legislativa nezměnila, stále probíhají v ročních intervalech dle charakteru sportu a dle zdravotního stavu dítěte buď u nás, po dodání dětským kardiologem popsaného EKG vyšetření ( při prvním vyšetření, nebo změně zdravotního stavu) a vyplněného dotazníku k posudku ke sportu, nebo v tělovýchovných ambulancích.

Rady rodičům
Rady rodičům po narození dítěte. Nejlépe ještě před propuštěním z nemocnice.

Posudky
Posudky zdravotní způsobilosti na tábory, školy v přírodě, školní výlety apod.

Doporučené stránky
Důležité a zajímavé odkazy týkající se péče o dítě, očkování a další informace.